Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ ТАРИХЫ (ИСАТАЙ АУДАНЫ МЫСАЛЫНДА)

Полный текст:

Аннотация

В статье анализируется происхождение топонимических терминов на территории Исатайского района Атырауской области. Описывется краткая история Исатайского района, с акцентом на происхождения географических названий. На примере отдельных топонимов рассматиривается истори их возникновения.

Об авторах

Г. Кайргалиева
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан
т.ғ.кА. Абат
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан
студентСписок литературы

1. Атырау. Энциклопедия». Алматы, «Атамұра» баспасы, 2000-384 + 72 түрлі-түсті жапсырма

2. Аяшев М. Жердің аты-елдің заты, // Өркенді өңір, №38(60) 22.09.2015

3. Иманғалиев Р. Нарын-шежіре. Алматы, 2006, 122 б

4. Исатай ауданы. Шежіре. Алматы. 2018, 328 б

5. Кабекенов Г.У., Биманова.О.М. «Өлкетану» (Атырау облысы). – Алматы, -2018, 241 б

6. Қадимов Ж. Талайлы тағдырлар. Атырау, 2009, 95 б

7. Мұнай өнеркәсібін дамытуға үлес қосқан қазақ әйелдері. (Кайргалиева Г. Кужахметова А.), Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекетік университетінің Хабаршысы, Ғылыми журнал, №3 2016, 155-160 бб.

8. Сапарұлы Қ, Қаражанов А. Қамысқала хақында, // «Нарын таңы», №42 (3890) 18.10.2018

9. Атырау облысы тарих және мәдениет ескерткіштерінің жиынтығы: Исатай және Құрманғазы аудандары. Алматы.- 2012. 278 б


Рецензия

Для цитирования:


Кайргалиева Г., Абат А. ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ ТАРИХЫ (ИСАТАЙ АУДАНЫ МЫСАЛЫНДА). Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2019;53(2):44-53.

Просмотров: 125


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)