Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІ

Полный текст:

Аннотация

Данная статья исследует методы развивающие групповые работы учащихся на уроке английского языка, являющейся немаловажным в процветании многоязычного Казахстана. Исследовала значение обучения иностранному языку и его особенностям, методам эффективного проведения групповой работы по развитию речи. Дается разъяснение о языке, в том числе в ходе обучения иностранному языку, о технологий группового обучения.

Об авторе

Н. Ж. Кулмурза
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. – Астана: ҚР БжҒМ, – 5-б.

2. Жұмаева Э.С.Ағылшын тілін оқытудағы жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігі. – Қызылорда: Cанат, 2012. – 20–24-б.

3. Брекеева А.С.Жаңа білім беру әдісі // Ағылшын тілін оқыту әдістемелігі. – 2014. – № 1. – 10–13-б.

4. Бақытов А., Жұманова Р.Шетел тілін үйренуде тілдескіш оқу құралдарының тиімділігі // Мектептегі шет тілі. – 2011. – № 4. – 23–25-б.

5. Бакишева Л.Б.Шетел тілі сабағында ойын технологиясын қолдану // Мектептегі шет тілі – Иностранный язык в школе. – 2011. – № 4. – 7, 8-б.

6. Альмухамбетова Г.К.Влияние стратегий технологии критического мышления на раскрытие творческих способностей учащихся // Респ. пед. журн. «Мастер-класс». – 2011. – № 5. — С. 3-6б.

7. Кенжеева Г.Қ.Оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі заманауи технологияларын оқыту үрдісіне енгізу негізінде педагогикалық ұжымының кәсіби құзыреттіліктерін арттыру // Мектептегі шет тілі = Иностранный язык в школе. — № 4.– 8 – 10б.

8. Бегазова М.Ж.Шетел тілі сабағында білім алушылардың коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру жолдары // Мектептегі шет тілі. – 2011. — № 4. – 28–31-б.

9. Касимова Р.Н.Шет тілін оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану ерекшелігі. — Астана, – 16, 17-б.

10. Уразова Г.Т., Туленова Ұ.Т. Ойын технологиясы – Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын қалыптастыру құралы // Атырау мемлекеттік университетінің Хабаршысы №3 (42) қыркүйек, 2016 ж. 141 б.


Рецензия

Для цитирования:


Кулмурза Н.Ж. ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІ. Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2019;53(2):92-98.

Просмотров: 124


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)