Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУГЕ БЕЙІНДІК МЕКТЕПТЕРДІҢ АТҚАРАТЫН РӨЛІ

Полный текст:

Аннотация

В данной статье говорится о роли профильных школ при переходе на 12 летнее образование. Рассмотрены основные особенности школ с 12 летним обучением, разделены на поэтапные ступени. В этой работе рассматриваются методы профильного обучения в целостном процессе образования, построение структуры организации и содержания в преподавании углубленных методических предметов.

Об авторе

А. Х. Нурманова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің
Казахстан
2-курс магистрантыСписок литературы

1. Ахметова А., Ақтаубаева Ж.Х. Оқу үрдісінде жаңа технологияны қолданудың теориялық негіздері/ Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Хабаршысы/ №1 (44), 2017 ж, 120 б.

2. Кенесбаев С.М., Нурманова А.Х. Мектепте информатика пәнін бейіндеп оқытудың педагогикалық-әдістемелік жолдары/ ҚР БҒМ Өрлеу БАҰО АҚ Филиалы Алматы облысы бойынша ПҚ ББИ / Білім және ғылымдағы инновациялар тақырыбындағы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, 22-23 қараша 2018 жыл-ISBN 978-601-276-570-0, 393-396 б.

3. Сағымбаева А.Е. Білімді тексерудің тестілік әдістемесі. // Информатика негіздері. №2. 2002. Б. С.15-17

4. Кенесбаев С.М., Педагогикалық және компьтерлік технологиялардың өзара байланыстарының дидактикалық шарттары/ «Педагогика мен психологиядағы қазіргі тенденциялар: теориядан практикаға» атты шетелдік ғалымдардың қатысуымен өткізілетін ғылыми-практикалық конференция жинағы Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, 2013 ж, 143-145 б.

5. Койшигулова Л.Е., Уркимбаева Г. Білім алушылардың шығармашылық іс – әрекетін қалыптастыруда жаңа ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері/ Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Хабаршысы/ №1 (44), 2017 ж, 135 б.


Рецензия

Для цитирования:


Нурманова А.Х. 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУГЕ БЕЙІНДІК МЕКТЕПТЕРДІҢ АТҚАРАТЫН РӨЛІ. Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2019;53(2):119-125.

Просмотров: 101


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)