Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Полный текст:

Аннотация

Мақалада латын әліпбиіне көшудегі дауысты және дауыссыз дыбыстардың емлесі, орфоэпия және  орфографиялық норма, терминология мәселелері қарастырылды. Тілші ғалымдардың ғылыми-зерттеу еңбектері, мақалары басшылыққа алынып, салыстырмалы талдаулар жасалды.

Об авторах

А. С. Елеуова
Атырауский университет им. Х.Досмухамедова
Казахстан


З. З. Шакиров
Атырауский университет им. Х.Досмухамедова
Казахстан


Список литературы

1. Қазақ емлесінің негізгі ережелері.– Алматы: 2018.–30 б.

2. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері//«Егемен Қазақстан» газеті. 18 қаңтар, 2019 жыл.

3. Күдеринова Қ. Латын қарпі: сарабдал қажет.–Алматы: 2017 –537 б.

4. Күдеринова Қ. Қазақ жазуының тарихы мен теориясы.–Алматы: «Елтаным», 2013.– 344 б.


Рецензия

Для цитирования:


Елеуова А.С., Шакиров З.З. ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2019;54(3):21-26.

Просмотров: 131


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)