Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

БАЯНДЫ БІЛІМ БЕРУ - ЖАҢА ЖҮЙЕ ҚАЖЕТТІЛІГІ

Аннотация

В статье рассмотрены изменения, внесенные в структуру и содержание образовательного процесса в рамках обновления содержания среднего образования, система работы обновленной программы, учебный план, руководство критериального оценивания.

Об авторах

А. У. Муханбетжанова
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова
Казахстан


Б. Х. Жалмуханова
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова
Казахстан


А. . Лукпанова
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова
Казахстан


Список литературы

1. Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңы (баптары бойынша түсіндірмелерімен) және оны жүзеге асыру жөніндегі негізгі құжаттар.//Егемен Қазақстан газеті. 1 тарау.1бап.24 тармақ. 15 тамыз.2007ж.

2. Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. - http://www.edu.gov.kz

3. ҚР Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. Жалпы бастауыш білім. -2012. -136 б.

4. Педагогика: оқулық /Абай атындағы Ұлттық Педагогикалық Университетінің педагогика кафедрасының авторлар ұдымы. - Алматы: Print - S, 2003. - 304 б.


Рецензия

Для цитирования:


Муханбетжанова А.У., Жалмуханова Б.Х., Лукпанова А... . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;48(1):83-86.

Просмотров: 54


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)