Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

ЖЕРГІЛІКТІ ЖАУҺАРЛАР (Атырау өңірі ғалымдарының зерттеу еңбектері негізінде)

Полный текст:

Аннотация

Мақала Атырау өңірі ғалымдары З.Қабдолов, Қ.Сыдиықов, З.Серікқалиев, З.Бисенғалилардың зерттеу  еңбектерінің ғылыми бағыттары негізінде сөз қозғайды.

Об авторе

А. Нугыманова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлеккеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Бисенғали З.Ғ. З.Қабдолов және әдебиеттану // «V Қабдолов оқулары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы // 7 желтоқсан, 2012 жыл. 27 б.

2. Тебегенов Т. Қабдоловтану арналары:зерттеу мен оқыту міндеттері, тәрбиелік ұлағаты//«V Қабдолов оқулары» атты халықаралық ғылымитеориялық конференция материалдарының жинағы // 7 желтоқсан, 2012 жыл. 18, 23 б.

3. Сыдиықұлы Қ. Кәусар бұлақ. Кітапта: Қазына.//Атырау ақынжазушыларының кітапханасы. 35 кітап. Атырау-Ақпарат, Атырау, 2002. 160, 161 б.

4. Балтоғаева Ж., Сайынова Г. Шындықтан ажырамаған сыншы. // Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Хабаршысы №1 (52) наурыз, 2019. 52 б.

5. Бисенғали З.Ғ. ХХ ғасыр басындағы қазақ романы. /Зерттеу/ Алматы. Өлке, 1997. 256 б.


Рецензия

Для цитирования:


Нугыманова А. ЖЕРГІЛІКТІ ЖАУҺАРЛАР (Атырау өңірі ғалымдарының зерттеу еңбектері негізінде). Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2019;55(4):28-33.

For citation:


Нұғыманова A. ЖЕРГІЛІКТІ ЖАУҺАРЛАР. Bulletin of the Khalel Dosmukhamedov Atyrau University. 2019;55(4):28-33. (In Kazakh)

Просмотров: 105


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)