Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ОТБАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

Полный текст:

Аннотация

Воспитание в детском саду и семейное воспитание дополняют друг друга. Семья - это маленькая страна в обществе. Семейное воспитание тесно связано с ситуацией в обществе. Семья - это социальная среда, в которой развивается самый первый человек. Правильное отношение членов семьи воспитывает ребенка в моральных, эмоциональных и сострадательных отношениях. Семейное воспитание достигается путем сочетания комплексных педагогических целей.

Об авторах

У. Т. Туленова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Б. А. Гизатуллина
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Антология педагогической мысли Казахстана/ Сост. К.Б.Жарыкбаев, С.К.Калиев. – Алматы: «Рауан», 1995. - 512 б.

2. Арғынбаев Х. Қазақ отбасы. – Алматы: «Қайнар», 1996. 288 б.

3. Ғаббасов С. Ізгілік әліппесі. – Алматы. - 1993.

4. Елікбаев Н. Ұлттық психология. Көмекші оқу құралы. – Алматы: «Қазақ университеті», 1992. -96 б.

5. Жарықбаев Қ., Қалиев С. қазақ тәлім-тәрбиесі. /Оқу құралы/. Алматы: «Санат», 1995. 302 б.

6. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті жаңартылған стандарты.- Астана.-2016 ж.

7. Туленова У.Т. Отбасы және отбасы тәрбиесінің бала дамуында алатын орны. «Ұлттық құндылықтар: жаһандану жағдайындағы дәстүрлі отбасы» атты облыстық ғылыми-практикалық конференция Атырау -2015ж. 47-52 б.


Рецензия

Для цитирования:


Туленова У.Т., Гизатуллина Б.А. МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ОТБАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ. Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2019;55(4):71-77.

Просмотров: 132


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)