Preview

«АТФ БАНК» АҚ-НЫҢ ТҰРҒЫНДАРДЫ НЕСИЕЛЕНДІРУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ

Полный текст:

Аннотация

Таңдалған мақала тақырыбының өзектілігі несие беру әрбір коммерциялық банк қызметінің ажырамас бөлігі болып саналатындығымен байланысты. Тұрғындарды банктік несиелендіру мемлекеттің экономикалық тұрақтылығының ажырамас элементі, ұлттық экономиканың өсуін жеделдетудің, мемлекет тұрғындарының банктің жоғары сапалы қызметтеріне артып отырған сұранысын ұсынудың маңызды шарты болып саналады. Бұл ретте тұрғындарға несие беру ішкі сұранысты қалыптастырудың жаңа деңгейіне көшу рәсімін ынталандыруға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде жылжымайтын мүлік объектілеріне, көліктерге және өзге де тұтыну тауарларына ішкі сұранысты жандандыруға әкеледі.

Об авторах

С. Б. Альдешова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


М. С. Дарискалиева
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Э. М. Адиетова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Н. Салауатулы
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Абуталипов М., Розукулов У. Вопросы совершенствования оценки и снижения кредитного риска // Деньги и кредит, №10, 2016. - С.27

2. Электронный ресурс. Сайт Национального банка РК. Интернетисточник. nationalbank.kz

3. Ахметова А. Роль системы гарантирования вкладов населения в процессе увеличения депозитной базы банков второго уровня // Банки Казахстана, №11, 2016. - С.31.

4. Электронный ресурс. Сайт АО «АТФ банк». Интернет-источник. https://www.atfbank.kz/

5. Искакова З.Д. Перспективы развития банковской системы Республики Казахстан. // Банки Казахстана, № 4, 2016. - С.13.

6. Годовая отчетность АО «АТФбанк» за 2015-2018 год

7. Касенова Р.А. Усилить регулирование деятельности коммерческих банков в Казахстане // Банки Казахстана, № 2, 2017. - С. 45.

8. Ильясов К.К. - Финансово-кредитные проблемы развития экономики Казахстана / Алматы: Бiлiм, 2017. - С.240.

9. Утепкалиева К.М., Кужаниязова Ж.О. Система внутренного контроля и управления рисками в коммерческом банке // Вестник Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова, №1(40), 2016. - С.206-211.

10. Финансовая отчетность АО «АТФбанк» за 2015-2018 год


Для цитирования:


Альдешова С.Б., Дарискалиева М.С., Адиетова Э.М., Салауатулы Н. «АТФ БАНК» АҚ-НЫҢ ТҰРҒЫНДАРДЫ НЕСИЕЛЕНДІРУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ. Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2020;56(1):68-76.

Просмотров: 6


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)