Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

ӨҢДІРІСТЕРДІҢ ТРАНСҰЛТТАНУЫНЫҢ ДАМУ ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

Аннотация

В целях развития и увеличения срока службы транснациональных структур он будет связан с обеспечением «экономической безопасности» и «экологической устойчивости».

Об авторах

Э. М. Адиетова
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова
Казахстан


А. Ж. Мукашева
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова
Казахстан


Список литературы

1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2030» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 2014. - 12 желтоқсан //http:www.akorda.kz/kz/page_poslanie-presenta-republiki-kazakstan-lidera-natsii-nursultana-nazarbaueva-narodu-kazakhstana-(02.02.2013);

2. Шет мемлекеттерің Ұлттық біліктілік жүйесін және Қазақстан Республикасының қолданыстағы біліктілік жүйесіне аналитикалық шолу жасау// www.edu.kz./ analiticheskiy_obzor_nsk_;

3. Назарбаев Н.Ә. өзінің «Әлеуметтік - экономикалық модернизация - Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Жолдауы, Ғылым мен білім саласын жетілдіру жүйелері;

4. Программа «30 корпоративных лидеров Казахстана» разработана в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2007 года № 314 «О мерах по модернизации экономики Республики Казахстан».


Рецензия

Для цитирования:


Адиетова Э.М., Мукашева А.Ж. . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;48(1):111-115.

Просмотров: 60


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)