Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӘСІПТІК ОДАҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТУСЫ

Аннотация

В статье освещается этапы становления профессиональных союзов в мире и Республике Казахстан. Раскрывается принципы, основные функции профессиональных союзов современности как общественного объединения и их правовой статус. Авторы излагают свой предложения по совершенствования работы данного общественного объединения учитывая опыт зарубежных организации

Об авторах

А. О. Турдалиев
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова
Казахстан


С. А. Утегалиева
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова
Казахстан


Список литературы

1. Мухтарова А.Қ. Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы. Алматы.1999.

2. Қазақстан коммунтстік партиясы тарихының очеркі. Алматы 1985.

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). (5 томдық) 3 т. Алматы. 2002.

4. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). (5 томдық) 4 т. Алматы. 2002.

5. «Кәсіптік одақтар туралы» ҚР Заңы 1993. - 9 сәуір № 2107-ХІІ.

6. Қазақстан Республикасы Конституциясы.1995 жыл 30 тамыз.

7. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі. 11.2015. №414-V ҚРЗ

8. Алибаева Г. Сущность оргазинационная структура исполнительной власти. //Фемида.1998. №1.

9. Адам құқығы саласында халықаралық ынтымақтастық: Документтер мен материалдар. - М.: 1995.

10. Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам». 2012. - 10 шілде.

11. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан - 2050» Қазақстан халқына Жолдауы. 14 желтоқсан. 2012 жыл.

12. Қазақстан Республикасының Бас Кеңес Федерациясы кәсіподақтарының Мәжілісі стенограммасы. 2013. - 28 қаңтар. Астана 2013.

13. Назарбаев Н.Ә. «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері». Қазақстан халқына Жолдауы. 2018. - 10 қаңтар.


Рецензия

Для цитирования:


Турдалиев А.О., Утегалиева С.А. . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;48(1):121-129.

Просмотров: 49


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)