Preview

АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ТИПОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒЫНАН ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ ҰҚСАСТЫҒЫ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

Аннотация

Тhe article deals with the comparative grammar of two different languages in the classification of languages in the world. English and Kazakh are also taught in teaching methods. The Kazakh language is based on the Latin alphabet on the basis of the methodological principles of their teaching.

Об авторах

С. Аташев
Х.Досмұхамедоватындағы Атырау мемлекеттікуниверситеті
Казахстан


З. Шакиров
Х.Досмұхамедоватындағы Атырау мемлекеттікуниверситеті
Казахстан


Список литературы

1. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ.Қазіргі қазақ тілі.-Алматы: «Қазақтың мемлекеттік оқу-педагогика баспасы», 1962. -315 б

2. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі: Оқулық. -Алматы: «Дәуір», 2004. -240 б.

3. Аханов К. «Тіл білімінің негіздері: оқулық.-Алматы: «Өлке», 2010. -560 б

4. Islam.kz cайтынан 09.02.2017

5. Баданбекқызы З. Ағылшын және қазақ тілдерінің салыстырмалы грамматикасы: - Алматы: "Бастау", 2010. -420 б


Для цитирования:


., . . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;49(2):40-43.

Просмотров: 12


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)