Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

Б.МОМЫШҰЛЫ ҚАНАТТЫ СӨЗДЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТАНЫМДЫ ДАМЫТУДАҒЫ ОРНЫ

Аннотация

The present article gives a deep thoughts of the B.Momyshuly on high spirituality and personal development through the national traditions. Pithy sayings of the writer suggest the importance of the national spirituality meaning and holds a special place in folk pedagogy. As well as, cognitive significance in new generation educating is analyzed through the words of B.Momyshuly.

Об авторе

Г. Аяпова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. Құрастырғандар З.Ахметов, Т.Шаңбаев Алматы, Ана тілі, 1996. -240.

2. Тұрысбекова А.Е., Ә.Кекілбаев пен Б.Нұржекеев шығармаларындағы ұлттық менталитет Филология ғыл.канд.дисс.авторефераты Алматы, 2010-25.

3. Момышұлы Б. Жүрекпен жырлап толғаймын (Көптомдық шығармалар жинағы) 30-том. Алматы, Өнер, 2010. -248.

4. Егембердиева Ж. Өмірінің өзі дастан Алматы, Жазушы, 1990.-31 Бауыржан батыр, құрастырған, алғы сөзі мен түсінігін жазған М.Мырзахметов (Жоғары класс оқушыларына арналған жинақ) Алматы, Жалын, 1991.-319

5. Момышұлы Б. Айтылмаған ақиқат (Көптомдық шығармалар жинағы) 9-том. Алматы, Өнер, 2009. -288.

6. Молдағалиев Т. Батыр аға Бауыржан Жас алаш, 1994. №258.

7. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы //Жайық ұстазы, №1,2004.


Рецензия

Для цитирования:


. . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;49(2):43-49.

Просмотров: 75


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)