Preview

ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНДЕГІ АРХАИЗМ СӨЗДЕРДІҢ ЛЕКСИКА - СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ

Аннотация

The educational value of the article and the essay is that it is a legitimate tool for teaching a language that teaches and educates adults to keep up with this word.

Ключевые слова


Об авторе

М. Асылбекова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Қайыржан Кәкеш «Сөз - сандық », Алматы: «Өнер» баспасы, 2013ж, 480 - б.

2. Жанұзақов Т. «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі», Алматы: Дайк-Пресс, 2008ж, 968 - б.

3. Досқараев Ж. «Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері», Алматы: «Қазақ ССР Ғылым академиясының» баспасы, 1955ж, 155 -б.

4. Қайдар Ә. «Халық даналығы » (қазақ мақал - мәтелдерінің түсіндірме сөздігі және зерттеу ), Алматы, 2004, 7, 177, 91-94 бб.

5. Қайдар Ә. «Қазақтар ана тілі әлемінде: этнолингвистикалық сөздік II том, Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2013ж, 728 - бет.


Для цитирования:


. . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;49(2):74-78.

Просмотров: 5


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)