Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

ҚАЛАМГЕР ТӨЛЕГЕН ЖАҢАБАЙҰЛЫНЫҢ ПУБЛИЦИСТИКАСЫ

Аннотация

В статье рассказывает о творческой жизни писателя - публициста Толегена Жанабая, говорится о творческой жизни и публицистическом мастерстве автора. Анализирует особенности творческого вклада писателя-публициста в казахской литературе. Его творчества пример для нового поколения.

Об авторе

О. Р. Калмырза
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова
Казахстан


Список литературы

1. «Міндет биігінен қарасақ...» Коммунистік еңбек, №52, 1980 жыл.

2. «Мал маман орындаушылар ғана ма?» Коммунистік еңбек, №131, 1985 жыл.

3. Т.Жаңабайұлы Кәусар - Алматы: «Арыс» баспасы, 2014ж.

4. Өтепберген Әлімгереев Атырау қаламгерлері - Атырау: «Ағатай» баспасы,2014 ж.

5. Т.Жаңабайұлы Қыран қияға қонады - Алматы: «Арыс» баспасы, 2014 ж.

6. Т.Жаңабайұлы Есте ғой, есте, сұрапыл соғыс - Атырау: «Ақ Жайық» баспасы, 2015 ж.

7. Т.Жаңабайұлы Сырбаз сырлар - Ақтөбе: «А - Полиграфия» баспасы, 2004 ж.

8. Т.Жаңабайұлы Атырау көсемсөзшілері - Атырау: «Ағатай» баспасы, 2014 ж.

9. Т.Жаңабайұлы Атырау қаламгерлерінің көркем публицистикасы - Атырау: Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің баспа орталығы, 2015 ж.

10. Т.Жаңабайұлы Зілдей сөзді Зімбіл - Атырау, 2001 ж.

11. Т.Жаңабайұлы Шалдығып жеткен шындық - Атырау, 1997 ж.

12. Т.Жаңабайұлы Тайсойған-Бүйрек ақындары - Ақтөбе: «А-Полиграфия» ЖШС баспасы, 2003 ж.

13. Т.Жаңабайұлы Ығылман - Алматы: «Арыс» баспасы, 2001 ж.

14. Т.Жаңабайұлы Іңкәр сезім - Ақтөбе: «А-Полиграфия» ЖШС баспасы, 2003 ж.

15. Ахмет Байтұрсынов Әдебиет танытқыш - Алматы «Атамұра», 2003 ж.


Рецензия

Для цитирования:


Калмырза О.Р. . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;50(3):50-55.

Просмотров: 113


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)