Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАР БЕЙНЕСІНІҢ СОМДАЛУЫ

Аннотация

This article deals with history, historical personalities in Kazakh literature, the role and place of the explanation of national history to next generation. Historical development became the symbols of our country and reflected in the modern fiction. Many writers dedicated their books to this actual theme, revealed “ white mark “ of our history.

Об авторе

А. Садыкова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Елеукенов Ш. «Замандас парасаты» Алматы, 1977

2. Әшімбаев С. «Кемел жазушы» Жалын, 2004

3. Майтанов Б. «Қазақ романы және психологиялық талдау». Алматы, 1996

4. Дүйсенбаева Ж., Кекілбаев Ә. шығармаларындағы тарихи тағлым. Алматы, 2007

5. Қазақ әдебиетінің тарихы. ІХ том, Алматы, 2005


Рецензия

Для цитирования:


. . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;51(4):3-7.

Просмотров: 81


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)