Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

НАРЫН ҚҰМЫНДАҒЫ СҮЙІНДІК ЕСКЕРТКІШТЕРІ

Аннотация

This article deals with the conciusion of kesearch of Syindik Kyrmankazi of Atyrau oblast. It was investigated in 2018 by kescarchers of Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University. Despite of vuins of bury, it is analyzed the different valuable kesults of excavation. During excavation it was taken valuable information and data which helps to look and reveal new cultural values of nomadic tribes of thekegion.

Об авторе

М. Касенов
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Синицын И.В. Археологические исследования в Западном Казахстане. - Труды Института ист., археол., и этн. АН КазССР,1956. Т. І. Археология.

2. Архив Института археологии АН Каз ССР. 1970 г.

3. Нарын құмына жүргізілген археологиялық барлау жұмысының ғылыми есебі. Атырау, 2013 ж.

4. Нарын құмындағы археологиялық зерттеулер. «Марғұлан оқулары - 2014». Материалы международной научно - практической конференции. Посвященной 110-летию академика. А.Х.Маргулана. 3-5 декабрья, 2014 г. Алматы - Павлодар, 2014. 62 - 67 бет.

5. Атырау облысы тарих және мәдениет ескерткіштерінің жиынтығы. Исатай және Құрманғазыаудандары. Атырау - Алматы, 2012.


Рецензия

Для цитирования:


. . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;51(4):7-14.

Просмотров: 71


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)