Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

С.ҚАЗЫБАЙҰЛЫНЫҢ ӘДЕБИ-ҒЫЛЫМИ МҰРАСЫ

Аннотация

The article is devoted to the research work of Honored Citizen of Kazakhstan, a heritage writer, researcher, collector, publisher of the history of literary heritage and literature, Sabyr Kazybaevich. At the same time, the essence of the scientific activity of S. Kazybayevich is defined, the national heritage - the study of language. The scientific and literary activities of the scientist, the path to the future, is characterized by a typical characteristic of future philologists.

Об авторах

Г. Аяпова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


А. Куанжанова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Момышұлы Б. Соғыс қателікті кешірмейді (Көптомдық шығармалар жинағы) 14-том, Алматы: Өнер, 2009. - 304

2. Қазыбайұлы С. Әдебиет жайлы ойлар (Мақалалар жинағы) Атырау: 2014. -172

3. Жүсіп Қ.Ө. «Ұлтының ұлы ұстазы» (С.Қазыбайұлының әдеби мұрасы туралы) Атырау, 2014, №125, 2-3 бб.

4. Мұқанов С. Халық мұрасы А., Қазақстан, 1974.,236

5. Сыдиқов Қ. Ақын, жыраулар А., Ғылым, 1974.,240

6. Марғұлан Ә. Ежелгі жыр, аңыздар А., Жазушы 1985., 368

7. Аяпова Г.Б. «Өмірі-үлгі, өнері-өнеге (С.Қазыбайұлы еңбектеріндегі қазақ әдебиеті тарихы мәселелері)» Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Хабаршысы №4 (35) 2014, желтоқсан

8. Сейталиев Қ. С.Қазыбаевтың педагогикалық мұрасы Атырау, 2000. -235


Рецензия

Для цитирования:


., . . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;51(4):15-21.

Просмотров: 76


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)