Preview

Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Расширенный поиск

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДА ЖИІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІҢ МӘН-МАҒЫНАСЫ

Аннотация

The article explains the economic conditions in the media. Currently you can get acquainted with the new terms and conditions used in other languages.

Ключевые слова


Об авторах

Э. Гилажева
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


А. Жалгасова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. Сыздықова Р. Сөз құдіреті. - Алматы: Санат, 1997. - 81-б.

2. Қаржы-экономика сөздігі. - Алматы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің Экономика институты, «Зияткер» ЖШС, 2007

3. Қайдаров Ә., Айтбаев Ө. Қазақ терминологиясының қалыптасу тарихы, қазіргі жайы және міндеттері // Қазақ терминологиясының мәселелері. - Алматы, 1986. - 67бб.

4. Ақшалова Б.Н. Макроэкономика. Білім. 1997. (Аударма).

5. Князева Г.Ю. Понятие ассимиляции заимствований и методика ее исследования // Лингвистика и методика в высшей школе. - Вып V. - М., 1970.


Рецензия

Для цитирования:


., . . Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2018;51(4):34-40.

Просмотров: 88


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)
ISSN 2790-332X (Online)