Preview
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Сабыргалиева Н.С. ӨЛКЕТАНУ НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ. Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. 2020;56(1):61-67.

Просмотров: 17


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2077-0197 (Print)